مریم قائمی امیری
کارشناس ارشد آموزش پزشکی
عضو انجمن آموزش پزشکی ایران
 عضو انجمن آموزش عالی ایران
سابقه فعالیت در دانشگاه : از سال 1389(مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی)
سابقه فعالیت در معاونت آموزشی دانشگاه : اردیبهشت ماه 1395
شماره تماس :
01132199208
آدرس ایمیل: m_ghaemi@sbu.ac.ir
 
 
>

        آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن : 32190601 -0111  فاكس: 32199208-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: M_Amoozesh@mubabol.ac.ir