اداره ثبت نام و پذيرش

 

کارشناس مسئول اداره

 

نام و نام خانوادگی: مهرانگیز حقانی

 

رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی

 

شماره تماس 202-32208145

 

آدرس ایمیل: m.haghghani@mubabol.ac.ir

 

کارشناس :

نام و نام خانوادگی: مریم یوسفی

رشته تحصیلی: مامایی

 

شرح وظایف:

 * ثبت نام از پذیرفته شدگان مقاطع مختلف تحصیلی پس از قبولی در آزمون کنکور سراسری

 * بررسی در خواستهای میهمانی،انتقالی، جابجایی وتغییر رشته از دانشگاههای دیگر به این دانشگاه جهت طرح در کمیسیون نقل وانتقالات(بعد از ارائه فرم های مذکور)

 * ارسال درخواست های انتقالی و میهمانی دانشجویان این دانشگاه به سایر دانشگاه ها (بعد از ارائه فرم میهمانی یا انتقال)

 * ارسال مدارک تحصیلی دانشجویان انتقالی به سایر دانشگاهها.

 * بررسی مدارک ثبت نامی ارسال شده انتقالی ازسایر دانشگاه ها به این دانشگاه و اعلام وصول آن.

* صدور و ارائه کارت دانشجویی به دانشجویان (المثنی).

* صدور کارت دانشجویی برای دانشجویان پذیرفته شده در آزمون سراسری.

* اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان مشمول نظام وظیفه به حوزه وظیفه.

* درخواست معافیت تحصیلی جهت دانشجویان پذیرفته شده مشمول در مقاطع مختلف تحصیلی از حوزه نظام وظیفه.

* اعلام انتقالی دانشجویان مشمول به حوزه نظام وظیفه.

* محاسبه شهریه دانشجویان مشمول پرداخت شهریه و اخذ آن و اعلام به معاونت آموزشی دانشکده مربوطه در زمان ثبت نام اولیه.

*درخواست ریز نمرات و گواهی فراغت از تحصیل پذیرفته شدگان مقاطع ناپیوسته از دانشگا های محل فارغ التحصیلی مقطع قبلی.

* جذب دانشجویان خارج از کشور جهت ادامه تحصیل و بررسی وضعیت اقامت آنان.

* اجرای مصوبات شورای آموزشی مربوطه.

* اجرای مصوبات  هیات رئیسه مربوطه.

* مکاتبات لازم با وزارت متبوع و دانشکده ها در مورد اعلام ظرفیت پذیر ش دانشجویان رشته های مربوطه.

* مکاتبات وپیگیری لازم در خصوص تاسیس و راه اندازی رشته های تحصیلی جدید.

* نظارت بر حسن اجرای  مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره های مختلف مربوط به ثبت نام و انتقالی و تغییر رشته.

* مکاتبات مربوط به پرداخت شهریه دانشجویان شهریه پرداز اعم از میهمان، انتقالی و تکمیلی.

* تهیه و تنظیم تقویم آموزشی.

* بررسی قوانین و مقررات تصویب شده در مقاطع مختلف تحصیلی مربوط به ارایه پیشنهادات لازم برای اصلاح و رفع موارد ابهام موجود در مصوبات.

* صدور گواهی اشتغال به تحصیلی دانشجویان مذکر جهت مسائل نظام وظیفه.

* مکاتبات مربوط به صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای خروج از کشور دانشجویان مذکر.

* تنظیم تفاهم نامه های آموزشی با سایر دانشگاه ها.

* کلیه مکاتبات مربوط به سازمان سنجش آموزش کشور.

 

 

     
 
>