مدیر اجرایی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

دکتر سیمین موعودی

پزشک و MPH

سابقه فعالیت در دانشگاه: از سال 1377

سابقه فعالیت در معاونت آموزشی دانشگاه: از اسفند ماه سال 1392

آدرس ایمیل: dr.mouodi@gmail.com

شماره تماس: 01132190624

 
 
>

        آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن : 32190601 -0111  فاكس: 32199208-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: M_Amoozesh@mubabol.ac.ir