•1-    طاهره احمدنژاد، کارشناس هیات ممیزه امور اعضای هیات علمی

•2-   فروغ رمضانیان، مسئول امور کارگزینی اعضای هیات علمی

3-   مختار علیجانزاده، کارشناس امور جذب اعضای هیات علمی

4-   حمید مهدی قلی زاده، همکار دبیرخانه جذب اعضای هیات علمی

 
 
>

        آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن : 32190601 -0111  فاكس: 32199208-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: M_Amoozesh@mubabol.ac.ir