نمودار جریان فرآیند صدور فرم فراغت از تحصیل در آموزش دانشگاه

 

 

 

 

     
 
>

        آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن : 32190601 -0111  فاكس: 32199208-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: M_Amoozesh@mubabol.ac.ir