مدارک موردنیازجهت اخذگواهی موقت

 

1-اصل وکپی پایان طرح یامعاف ازطرح

2-اصل تسویه حساب صندوق رفاه

3-اصل وکپی کارت پایان خدمت برای آقایان

4-اصل وکپی کارت ملی

5-اصل وکپی تمام صفحات شناسنامه

6- یک قطعه عکس

7-مبلغ 10000ریال جهت تمبر

*درصورت حضور وکیل یاشخص غیرازدانش آموخته جهت اخذ اصل مدرک ارائه وکالت نامه محضری ضروری میباشد.

     
 
>

        آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن : 32190601 -0111  فاكس: 32199208-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: M_Amoozesh@mubabol.ac.ir