فهرست

انتصاب سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل: طی حکمی از سوی «دکتر سیدعلی مظفرپور» رئیس دانشگاه، «دکتر محمد تقی‌پور» با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی بابل منصوب شد و از زحمات «دکتر منصور بابایی» در دوران تصدی تقدیر بعمل آمد.