فهرست

مدیر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

            

        

دکتری تخصصی (PhD) ویروس شناسی پزشکی   

زمان ارتباط بی واسطه مدیر آموزش با دانشجویان : روزانه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 الی 12   

 

سوابق اجرایی :

1.مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی (1399-1395 )

2.معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی (1400-1399)

3.مسئول بسته آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی بابل (در حال خدمت-1399)

4.عضو هیات علمی گروه میکروب شناسی و بیوتکنولوژی از سال1393

5.مسئول بسته مدیریت جامع کیفیت آموزش(در حال خدمت-1400)

 

شماره تماس : ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۰۱    --  داخلی ۲۲۰