فهرست

دستورالعمل های مربوط به امور ارتقای هیات علمی

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزش عالی دانشگاههای علوم پزشکی کشور - سال 95

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزش عالی دانشگاههای علوم پزشکی کشور - سال 95

جداول ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزش عالی دانشگاههای علوم پزشکی کشور - سال95

فرم ارزیابی ارجاع به مقالات اعضا محترم هیات علمی در کتابهای بین المللی

چک لیست بررسی پرونده ارتقاء

گردش کاری پرونده ارتقا 

فرم خلاصه مقالات اعضای هیات علمی متقاضی ارتقا (دانلود فایل ورد ، دانلود فایل پی دی اف)

آئین نامه جدید ارتقا هیات علمی

 آئین نامه ارزیابی دانش پژوهی در آموزش علوم پزشکی

 جدول اجرایی ارتقاء

دستورالعمل ترفیع سالانه و تعیین رکود علمی

دستورالعمل معادل سازی و محاسبه امتیازات دانش پژوهی

ابلاغ مصوبات يكصد و چهل و سومين جلسه هيات مميزه مركزي  

تمديد آيين نامه ارتقاي مرتبه علمي  اعضاي هيات علمي

آئین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزشی و پژوهشی

آئین نامه اجرایی ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی

پیوست 1

پیوست 2

پیوست 3

پیوست 4

پیوست 5

پیوست 6

پیوست 7

پیوست 8

پیوست 9