فهرست

معرفی اداره دانش آموختگان

اهم وظایف و فعالیت‌های اداره دانش آموختگان معاونت آموزشی دانشگاه.

مسئول اداره:

نام و نام خانوادگی: فاطمه رضی نتاج
تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
آدرس پست الکترونیک : graduate@mubabol.ac.ir
آدرس محل کار : بابل - خیابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشکی بابل - معاونت آموزشی دانشگاه
شماره تماس : ۳۲۱۹۰۶۰۱-۰۱۱


 

۱- بررسی پرونده ها جهت فراغت از تحصیل ، فارغ التحصیل نمودن دانشجویان در سیستم سما و اعلام فراغت از تحصیل کلیه دانش آموختگان به مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق پورتال

۲- معرفی دانش آموختگان مشمول خدمت وظیفه عمومی به معاونت وظیفه عمومی ناجا

۳- صدور تائیدیه تحصیلی، گواهی موقت تحصیلی و صدور گواهی موقت المثنی پس از طی مراحل قانونی کلیه مقاطع و رشته ها

۴- بررسی مدارک و محاسبه خرید تعهدات آموزش رایگان جهت صدور مجوز تحویل مدرک تحصیلی، معرفی دانش آموختگان به دفتر حقوقی دانشگاه جهت اخذ وثیقه برای ادامه تحصیل در خارج از کشور، صدور مجوز تحویل مدرک تحصیلی کلیه مقاطع و رشته ها و ارسال مجوز به وزارت متبوع از طریق پورتال

۵- صدور و تحویل دانشنامه و ریز نمرات به دانش آموخته

۶- صدور دانشنامه و ریز نمرات المثنی پس از طی مراحل قانونی

۷- ارائه گواهی ریز نمرات دانشجوی انصرافی پس از طی مراحل قانونی

۸- اعلام فراغت از تحصیل دانش آموخته به :

·         مراکز و موسسات درخواست کننده برای استخدام

·         مراکز و موسسات درخواست کننده برای شرکت در آزمونها

·         مراکز و موسسات درخواست کننده جهت ارتقای شغلی

·         مراکز و موسسات درخواست کننده به همراه ریز نمرات که به عنوان هیات علمی پذیرفته شده است

·          ارسال ریز نمرات به دانشگاههای مختلف جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر 

۹- اعلام گواهی فراغت از تحصیل (جهت تائید معدل) به مرکز سنجش آموزش پزشکی جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد

۱۰- مکاتبه با سازمان سنجش آموزش کشور جهت اعلام منطقه پذیرفته شده دانش آموخته

۱۱- مکاتبه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل:

·          ارسال نامه به مرکز خدمات آموزشی جهت اخذ مجوز بلامانع بودن ادامه تحصیل دانش آموخته در مراکز خارج از کشور.

·         مکاتبه با اداره بورس های مرکز خدمات آموزشی جهت استفاده یا عدم استفاده ارز دولتی در زمان تحصیل جهت بررسی تعهدات دانش آموخته

·         ارسال آمار ماهیانه صدور مجوز و دانشنامه به مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱۲- معرفی به دفترخانه اسناد رسمی جهت سپردن تعهد قبل از انجام طرح نیروی انسانی جهت ادامه تحصیل در رشته غیر مرتبط

۱۳- صدور تائیدیه تحصیلی لاتین، تائید ترجمه لاتین مدارک دانش آموختگان اعم از دانشنامه و ریز نمرات، تائید ترجمه گواهی سرفصل دروس به دانش آموخته واجد شرایط، ارائه گواهی دوره کارآموزی و کارورزی به فارغ التحصیلان رشته پزشکی واجد شرایط جهت ترجمه و ارائه گواهی ساعات عملی و نظری به دانش آموخته برای داخل و خارج از کشور