فهرست

اهم وظایف و فعالیتهای واحد خدمات ماشینی آموزش دانشگاه

کارشناس مسئول واحد:

نام و نام خانوادگی : هدی پرویزی
تحصیلات : ارشد مهندسی کامپیوتر ( نرم افزار )
آدرس پست الکترونیک : HodaParvizi@yahoo.com
آدرس محل کار : بابل - خیابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشکی بابل - معاونت آموزشی دانشگاه
شماره تماس : 32190601-011

1- ثبت اطلاعات اولیه دانشجویان
2- فراهم آوردن مقدمات انجام عملیات آموزشی دانشجویان طبق نیاز های العام شده از طرف حوزه معاونت آموزشی بصورت ماشینی از قبیل تعریف دروس ,تهیه فرمهای انتخاب واحد ,حذف و اضافه , حذف اضطراری,قبل از عملیات مربوطه و تهخیه لیستهای مختلف , ورود نمرات و تهیه گزارشهای مختلف (از قبیل آماری , کارنامه کل و نیم سال و .......)
3- صدور کارت دانشجویی
4- استمرار و بهبود خدمنات ماشینی دانشجویان منتبق با نیازهای مدیریت حوزه
5- حفظ و حراست از اطلاعات تحصیلی دانشجویان
6-   الف) طراحی و پیاده سازی فرمهای مختلف تحصیلی (کارنامه - تاییدیه انتخاب واحد و...)

      ج) پیاده سازی فرمهای ارزشیابی کارکنان , گزارش عملکرد سالیانه , تائیدیه تحصیلی ......
      د) اخذ فراغت تحصیلی دانشجویان با استفاده ا نرم افزار مربوطه
7- اتصال دانشکده های تابعه در بهره گیری از سیستم جامع آموزشی تحت شبکه
8- ترویج فرهنگ استفاده از تسهیلات کامپیوتری موجود درمیان نیروهای حوزه آموزش
9- تهیه گزارشات آماری ازبانک اطلاعات تحصیلی دانشجویان
10- فارغ التحصیل نمودن دانشجویان بصورت مکانیزه
11- استفاده از پرتال های سازمان سنجش وزارت بهداشت در جهت معرفی رشته های جدید تهیه لیست پذیرفته شدگان معرفی دانشجویان جهت امتحانات جامع و...............