فهرست

برنامه زمانی ثبت نام غیر حضوری و حضوری معاونت آموزش

 

برنامه ثبت نام اینترنتی و حضوری برای تحویل مدارک : 

 

از طریق پورتال دانشگاه علوم پزشکی بابل به آدرس   

https://hamava.mubabol.ac.ir/CAS/Account/Login 

 و بر اساس راهنمای ثبت نام مندرج در سایت از روز دوشنبه تاریخ 1401/07/04 الی روز پنج شنبه تاریخ 1401/07/07 صورت می پذیرد. 

-کنترل مجدد نتیجه ثبت نام جهت حصول اطمینان از تکمیل بودن ثبت نام الکترونیکی:

جهت اطمینان از نتیجه ثبت نام الکترونیکی و رفع نواقص احتمالی مدارک ارسالی، پیام های ارسالی در پورتال ثبت نام الکترونیکی را مجدداً بررسی نمایند تا از تکمیل شدن ثبت نام اطمینان حاصل گردد. کارشناسان به تدریج اطلاعات ارسالی را کنترل کرده و پیام مبنی بر عدم تایید ثبت نام با تایید ثبت نام و کامل بودن مدارک در همان پورتال ثبت نام دریافت می کنید. ( در صورتیکه تمام برگه های ارسالی سبز رنگ باشد و هیچ پیام اخطاری دریافت نکرده باشید، ثبت نام کامل است)

 

توجه   : عدم ثبت نام اینترنتی در تاریخ های مقرر به منزله انصراف از تحصیل خواهد بود.

 

تذکر مهم : ثبت نام مرحله دوم که تحویل مدارک به صورت حضوری می باشد از روز یکشنبه تاریخ 1401/7/10 لغایت سه شنبه تاریخ 1401/7/12 می باشد.

 

شروع کلاسها برای پذیرفته شدگان نیمه اول از روز شنبه 1401/07/16 می باشد..