فهرست

اطلاعیه فوری:: قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی

برای تایید ثبت نام و نهایی کردن شرکت در سیزدهمین المپیاد دانشجویی علوم پزشکی به سایت استعداد درخشان مراجعه کنید و  فرم ثبت نام را تکمیل کنید.

برای تایید ثبت نام و نهایی کردن شرکت در سیزدهمین المپیاد دانشجویی علوم پزشکی به سایت http://olympiad.mubabol.ac.ir/ مراجعه کنید و فرم ثبت نام را تکمیل کنید.

در صورتیکه قبلا ثبت نام کردید و نمی توانید اطلاعات خود را مشاهده کنید ثبت نام دوباره اجباری می باشد.

در صورت عدم ثبت نام مجدد شرکت در آزمون منتفی خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر به سایت talent.mubabol.ac.ir مراجعه کنید.