فهرست

قابل توجه دانشجویان ورودی سال ۹۹ جهت ارسال مدارک

نحوه ارسال مدارک 

بند۱:بصورت پستی برای دانشجویان غیر از شهرستان بابل 

مدارک لازم:

۱- تصاویر شناسنامه و کارت ملی یک سری

 ۲- ۶قطعه عکس پشت نویسی شده

۳- اصل مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی یا گواهی موقت و ریزنمرات آنان و تصاویر برای پسران ۲ سری و برای دختران اصل مدارک و یک سری تصاویر

۴- اصل گواهی موقت یا ا صل پایان تحصیلات دوره متوسطه دوم به همراه ریز نمرات  تصاویر برای پسران ۲ سری برای دختران  اصل مدارک و ۱ سری  تصاویر

۵- اصل فرم انصراف قطعی دانشجو در صورت انصراف از تحصیل و تسویه حساب کامل تایید شده دانشگاه مربوطه

۶-تصویر کارت پایان خدمت دائم، کارت معافیت پزشکی در مدت اعتبار آن ویژه آقایان در صورت داشتن یا تصویر معافیت تحصیلی، در غیر اینصورت فیش واریزی برای صدور معافیت  تحصیلی به  بانک ملی باشماره کارت  6037997562002312 بنام آقای کاظم تیموری خناری به مبلغ 8700تومان.

۸-cd  مربوط به زمان ثبت نام اینترتی که  مدارک مربوطه بارگذاری شده بود. 

آدرس پستی برای دانشجویان خارج از شهرستان بابل : شهرستان بابل -خیابان گنج افروز -دانشگاه علوم پزشکی –معاونت آموزشی –امور پذیرش و ثبت نام

بند۲: نحوه تحویل دستی برای دانشجویان شهرستان بابل وحومه بابل:

  صرفا دانشجویانی که محل سکونتشان در بابل و حومه همین شهرستان می باشد میتوانند مدارک را بصورت بسته بندی در ساعات فعال اداری به آدرس خیابان گنج افروز – دانشگاه علوم پزشکی -معاونت آموزشی- امور پذیرش و ثبت نام در روزهای تعیین شده ذیل به خانمها حقانی- یوسفی تحویل دهند.
.

رشته پزشکی روزانه و پردیس از روز دوشنبه ۲۲ لغایت سه شنبه ۹۹/۱۰/۲۳

رشته‌های دندان پزشکی و فیزیوتراپی روزانه و پردیس از روز  دوشنبه ۲۹ لغایت سه شنبه ۹۹/۱۰/۳۰

رشته پرستاری و مامایی روزانه و پردیس در روزهای چهارشنبه ۹۹/۱۱/۱ و شنبه ۹۹/۱۱/۴

رشته های  دانشکده پیراپزشکی یکشنبه ۹۹/۱۱/۵ لغایت دوشنبه ۹۹/۱۱/۶ 

رشته‌های  دانشکده توانبخشی سه شنبه ۹۹/۱۱/۷ لغایت چهارشنبه ۹۹/۱۱/۸

 رشته های دانشکده رامسر پرستاری و بهداشت از روز شنبه ۹۹/۱۱/۱۱ لغایت یکشنبه ۹۹/۱۱/۱۲

توجه: مدارک بصورت غیر بسته بندی تحویل گرفته نمیشود. ذکر  نام نام خانوادگی ونام رشته روی بسته الزامی میباشد.