فهرست

برگزاری سی امین دوره آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی- ۲۵ اسفند ماه ۹۹

بدینوسیله به اطلاع می رساند سی امین دوره آزمون صلاحیت بالینی در روز دو شنبه مورخ ۲۵ اسفند ماه ۹۹ در درمانگاه تخصصی مرکز آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی برگزار می گردد.

داوطلبین محترم راس ساعت ۷:۳۰ صبح روز دوشنبه با بهمراه داشتن روپوش سفید، و کارت شناسایی جهت دریافت کارت ورود به آزمون به ساختمان آموزش مرکز شهید بهشتی (خانم مهدی نیا) مراجعه فرمایید.

جهت اطلاعات بیشتر با آموزش دانشکده پزشکی (آقای سجادی) تماس حاصل فرمایید.

شماره تماس:۳۲۱۹۲۰۳۴-۰۱۱ داخلی ۴۴۳