فهرست

دومین شماره نشریه علمی آموزشی پویش مرکز توسعه آموزش پزشکی(EDC) دانشگاه علوم پزشکی بابل منتشر شد.

آنچه در این شماره می‌خوانیم:

-  پویش در گذر زمان
- صدای دانشجو 
- فرمانرو ششم؛ دانشجویان 
- اندر احوالات استاجری 
- از عمارت شاه تا دانشگاه
- صفر تا صد المپیاد 
- دانشجوی نخبه دیروز،استاد مهربان امروز
- و کلی موضوع خواندنی ... 

برای مشاهده فایل متنی و اپیزود صوتی نشریه پویش اینجا کلیک کنید.