فهرست

برگزاری آزمون بخش نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان متخصص (طرح ملی کووید)

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، آزمون الکترونیک بخش نظری دوره ICU در دو نوبت شامل پرستاری مراقبت های ویژه در آی سی یو سطح ۱ و ۲ و مدیریت بیماران متوسط، شدید و بحرانی کووید ۱۹ بستری در بخش های عادی و ویژه برای متخصصین، در روز جمعه مورخ ۷ خرداد ۱۴۰۰ در مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید.