فهرست

برگزاری آزمون غربالگری مرحله اول انفرادی سیزدهمین المپیاد علمی

سیزدهمین آزمون غربالگری مرحله اول انفرادی المپیاد علمی روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۳ در مرکز آزمون های الکترونیک دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل، سیزدهمین آزمون غربالگری مرحله اول انفرادی المپیاد علمی همزمان با سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور به شیوه الکترونیک در مرکز آزمون های الکترونیک دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مسئول برگزاری آزمون المپیاد مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۳ برگزار گردید.

گفتنی است: در این آزمون ۴۴ نفر از دانشجویان منتخب دانشگاه علوم پزشکی بابل در شش حیطه ( آموزش پزشکی، استدلال بالینی، مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت، مدیریت نظام سلامت، کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم و تفکر علمی در علوم پایه ) به رقابت پرداختند. دانشگاه علوم پزشکی بابل در این آزمون میزبان ۱۶ نفر دانشجو از سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور بود.

شایان ذکر است:  منتخبین سیزدهمین آزمون غربالگری مرحله اول انفرادی المپیاد علمی در سطح کلان منطقه یک که به مرحله دوم راه خواهند یافت براساس اعلام دبیرخانه المپیاد علمی در شهریور ۱۴۰۰ با منتخبین سایر کلان مناطق کشور در دو مرحله انفرادی و گروهی به رقابت خواهند پرداخت.

در پایان از حمایت های ریاست دانشگاه، معاون آموزشی، همکاران مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مسئولین حیطه ها و اساتید بزرگوار، همکاران مرکز آمار و فناوری اطلاعات(IT) ، نماینده حراست و مسئول اجرایی المپیاد تشکر و قدردانی می گردد.