فهرست

کسب درجه اعتبار ۴ ساله توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل

به گزارش مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، سرکار خانم دکتر مریم قائمی امیری، اعتبار بخشی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور از ۱۷ اسفند ماه سال گذشته آغاز و تا ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ ادامه داشت.

در این اعتبار سنجی، کلیه استانداردهای مربوط به واحدهای مختلف مراکز EDC در ۹ حیطه و جمعا نزدیک به ۱۱۷ سنجه الزامی و ترجیحی مورد ارزیابی قرار گرفت؛ که جهت گردآوری مستندات مربوط به هر حیطه؛ همکاران محترم این مرکز بصورت شبانه روزی و بدون توجه به تعطیلات رسمی در طول مدت یکماهه در این خصوص اقدام نمودند؛ در ادامه ارزیابی بیرونی طی سه فاز توسط وزارت متبوع در ماههای اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰ انجام گردید، در نهایت در نامه ای که معاون محترم آموزشی وزارت متبوع در تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۰ به این دانشگاه ارسال نمودند؛ خوشبختانه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل توانست به لطف خداوند متعال؛ حمایت های رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر جلالی و معاون محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر فرزان خیرخواه و تلاش مجدانه همکاران این مرکز، با انطباق کامل با استانداردهای تعریف شده درجه سطح کامل با استانداردهای اعتبار بخشی مراکز توسعه و اعتبار ۴ ساله مرکز را کسب نماید؛ که در همین راستا دستیابی به موقعیت بالاتر در رتبه بندی‌های آموزشی، تفویض اختیار کامل در فعالیت‌های دانش پژوهی مربوط به هیات‌های ممیزه و کمیته های توانمندسازی اساتید و افزایش ۱۰ درصدی گرانت‌های دریافتی از مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (NASR) از جمله مزایای کسب این اعتبار می باشد. مدیر محترم مرکز مطالعات در پایان ضمن تشکر مجدد از همراهی کلیه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه اظهار امیدواری کردند به مدد خداوند متعال؛ این مرکز در راستای حفظ این موقعیت غرور آفرین و دستیابی به موفقیت‌های بیشتر گام بردارد.