فهرست

افتتاح سومین سالن مهارتهای بالینی مرکز مطالعات و توسعه و آموزش علوم پزشکی دانشگاه

همزمان با هفته دولت و گرامیداشت یاد و نام شهدای گرانقدر، رجایی و باهنر سومین سالن مهارتهای بالینی مرکز مطالعات و توسعه و آموزش علوم پزشکی دانشگاه در تاریخ 14 شهریور 1400 باحضور اعضای محترم هیات رئیسه دانشگاه افتتاح گردید.

افتتاح سومین سالن مهارتهای بالینی  مرکز مطالعات و توسعه و آموزش علوم پزشکی دانشگاه
همزمان با هفته دولت و گرامیداشت یاد و نام شهدای گرانقدر، رجایی و باهنر سومین سالن مهارتهای بالینی  مرکز مطالعات و توسعه و آموزش علوم پزشکی دانشگاه در تاریخ 14 شهریور 1400 باحضور اعضای محترم هیات رئیسه دانشگاه افتتاح گردید.
سالن مهارتهای بالینی از تاکیدات برنامه اعتبار بخشی دانشگاههای علوم پزشکی بوده و سهم عمده ای از آموزشهای بالینی دانشجویان گروههای پزشکی در مرحله قبل از ورود به عرصه های بالینی را عهده دار می باشد.  دستور ساخت این سالن در سال 1398 توسط  رئیس محترم دانشگاه و حمایت های معاون محترم آموزشی و معاون محترم توسعه منابع و مدیریت دانشگاه داده شد و در تابستان سال 1399تخلیه و بازسازی ان آغاز گردید. فضای این سالن با تامین اعتباری حدود 2,500,000,000 ریال ساخته و با اعتباری بالغ بر 1,260,000,000 ریال جهت تهیه مولاژهای آموزشی تجهیز گردید.