فهرست

اطلاعیه صدور کارت داوطلبین آزمون های جامع علوم پایه پزشکی و پیش کارورزی

داوطلبین آزمون های جامع علوم پایه پزشکی و پیش کارورزی روز پنجشنبه مورخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ جهت دریافت کارت ورود به جلسه به آدرس اینترنتی azmoon.mubabol.ac.ir مراجعه نمایند.

کد کاربری، شماره دانشجویی و کلمه عبور، کد ملی داوطلب می باشد. از طریق دکمه ی ورود به پنل کاربری کارت ورود به جلسه را دریافت و پس از چاپ در روز آزمون به همراه داشته باشید.

ضمنا کارت آزمون علوم پایه دندانپزشکی به صورت حضوری در روز آزمون تحویل می گردد