فهرست

برگزاری آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، پیش کارورزی و جامع الکترونیک علوم پایه دندانپزشکی

آزمون‌های جامع علوم پایه پزشکی، پیش کارورزی در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۸ بصورت کاغذی و آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی در روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۹ در نوبت بعد از ظهر در سالن آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید.