فهرست

تمدید زمان ثبت نامه دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقالی

زمان ثبت نام و بارگذاری مدارک دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقالی از روز دوشنبه مورخ ۸-۹-۱۴۰۰ لغایت ۱۰-۹-۱۴۰۰ تمدید گردید