فهرست

محل و زمان برگزاری آزمون های جامع پیش کارورزی، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی اسفند ماه ۱۴۰۰

تاریخ برگزاری آزمون جامع ساعت شروع آزمون محل آزمون
روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ پیش کارورزی ۸:۳۰ صبح سالن امتحانات دانشکده پیراپزشکی (طبقه اول و دوم)
روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ علوم پایه پزشکی ۱۴:۰۰ عصر سالن امتحانات دانشکده پیراپزشکی (طبقه اول و دوم)
روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ علوم پایه دندانپزشکی ۱۴:۰۰ عصر سالن آزمون های الکترونیک(طبقه همکف دانشکده پیراپزشکی)
نقشه گوگل کلیک کنید

ضمنا داوطلبین گرامی می توانند از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ جهت دریافت کارت ورود به جلسه به آدرس اینترنتی azmoon.mubabol.ac.ir مراجعه نمایند.

کد کاربری، شماره دانشجویی و کلمه عبور، کد ملی داوطلب می باشد. از طریق دکمه ی ورود به پنل کاربری کارت ورود به جلسه را دریافت و پس از چاپ در روز آزمون به همراه داشته باشید. همچنین به همراه داشتن کارت ملی الزامی ست.