فهرست

لینک کانال معاونت آموزشی وزارت بهداشت در پیام رسان بله

....

قابل توجه دانشجویان و اساتید گرامی

با عنایت به اهمیت اطلاع رسانی اخبار و مهمترین رویدادهای معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزشی پزشکی ، کلیه دانشجویان و اساتید محترم میتوانند از طریق نشانی @mededu_ir به کانال این معاونت در پیام رسان بله دسترسی یابند.