فهرست

ممنوعیت پذیرش میهمان جهت آزمون های علوم پایه و پیش کارورزی اسفند ماه 1401

حسب ابلاغ رئیس محترم مرکز سنجش آموزش پزشکی تمامی داوطلبین آزمون های علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و پیش کارورزی موظفند در محل تحصیل خود در آزمون های فوق شرکت نمایند. مگر در صورت اضطرار (شکستگی دست و پا، بارداری و ..) با موافقت دانشگاه های مبدا و مقصد.