فهرست

برگزاری شانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و گرامیداشت مقام استاد

شانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و گرامیداشت مقام استاد
زمان : روز پنج شنبه مورخ 1402/2/7 از ساعت 9 الی 11 صبح
مکان:سالن دکتر خالق نژاد مرکز آموزشی درمانی آیت ا... روحانی
همراه با امتیاز فرهنگی و تقدیر از برترینهای آموزشی
از کلیه اعضای محترم هیات علمی دعوت می شود تا در این مراسم با شکوه شرکت فرمایند.