فهرست

برگزاری اولین سمینار هوش مصنوعی در علوم پزشکی و کاربرد نرم افزار پایتون

با دعوت از عضو هیات علمی برجسته دانشگاه آمستردام هلند جناب آقای دکتر زمان ضیابخش با همکاری کارگروه دانشگاه نسل سوم

برگزاری اولین سمینار هوش مصنوعی در علوم پزشکی و کاربرد نرم افزار پایتون با دعوت از عضو هیات علمی برجسته دانشگاه آمستردام هلند جناب آقای دکتر زمان ضیابخش با همکاری کارگروه دانشگاه نسل سوم، کمیته تحقیقات آموزش پزشکی (EDO) و کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 29 فروردین ماه 1402 در سالن آمفی تئاتر دانشکده توانبخشی برگزار شد.