فهرست

برگزاری مرحله تئوری اولین دوره آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی

مرحله تئوری اولین دوره آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی امروز یکشنبه ۹ مهر ماه به صورت الکترونیکی در سالن مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه برگزار گردید

براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مرحله تئوری اولین دوره آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی امروز یکشنبه ۹ مهر ماه به صورت الکترونیکی با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه‌ و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی بابل  در سالن مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه برگزار گردید.این آزمون در دو بخش «تئوری» و «تئوری_عملی» برگزار می‌شود. زمان برگزاری مرحله عملی این آزمون در روز پنج‌شنبه ۲۰ مهر ماه است.