فهرست

الحاق مرکز آزمون الکترونیک دانشکده پزشکی به مرکز آزمون مرکزی دانشگاه و افزایش ظرفیت به 150 ایستگاه کاربری

....

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر بابایی معاون محترم آموزشی دانشگاه از الحاق مرکز آزمون الکترونیک دانشکده پزشکی به مرکز آزمون مرکزی دانشگاه و افزایش ظرفیت به 150 ایستگاه کاربری خبر داد.

در این راستا دکتر منصور بابایی معاون محترم آموزشی دانشگاه با بیان این موضوع که آزمون های ملی و درون دانشگاهی در سطح وزارت بهداشت به سمت الکترونیکی شدن در حال تغییر هستند و از سویی دیگر افزایش ظرفیت و توسعه مراکز آزمون های الکترونیک از سیاست های راهبردی این معاونت آموزشی  می باشد، دستور به الحاق 50 ایستگاه مرکز آزمون الکترونیک دانشکده پزشکی به مرکز آزمون مرکزی دانشگاه نموده که این امر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال در تاریخ 29/9/1402 محقق گردید.

این امر با هدف افزایش ظرفیت  برگزاری آزمون‌های درون دانشگاهی و ملی و در راستای پیشبرد اهداف و ارتقای کیفیت آموزش انجام گرفته است.

با الحاق این مرکز برای نخستین بار آزمون درس روماتولوژی رشته پزشکی در تاریخ 2/10/1402 با 148 نفر دانشجو با موفقیت برگزار گردید.

جناب آقای دکتر بابایی با قدردانی از مدیر محترم آموزشی و مدیر محترم مرکز الکترونیک و همه همکاران و دست‌اندرکاران راه‌اندازی این مرکز تصریح کرد: همکاران پرتلاش من در بخش‌های مختلف نشان دادند که شرایط سخت اقتصادی و مشکلات پیش رو نمی‌تواند موجب توقف توسعه دانشگاه در ابعاد گوناگون گردد و مسیر توسعه و پیشرفت دانشگاه هر روز با شتاب بیشتری در حرکت است.