فهرست

رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی

دانشکده پزشکی

ردیف رشته مقطع

1

طب نوزادی و پیرامون تولد

فوق تخصصی

2

مراقبت های ویژهICU

فوق تخصصی

3

بیماریهای داخلی

تخصصی

4

زنان و زایمان

تخصصی

5

بیماریهای کودکان

تخصصی

6

آسیب شناسی

تخصصی

7

بیماری های عفونی و گرمسیری

تخصصی

8

جراحی عمومی

تخصصی

9

جراحی استخوان و مفاصل

تخصصی

10

بیماری های قلب و عروق

تخصصی

11

روانپزشکی

تخصصی

12

رادیولوژی

تخصصی

13

جراحی کلیه و مجاری ادراری

تخصصی

14

بیهوشی

تخصصی

15

رادیوانکولوژی

تخصصی

16

بیوشیمی بالینی

دکترای تخصصی (Ph.D)

17

بیولوژی سلولی مولکولی

Ph.D(by research)

18

غیر واگیر کودکان

Ph.D(by research)

19

بهداشت باروری و ناباروری

Ph.D(by research)

20

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

Ph.D(by research)

21

علوم زیست پزشکی

Ph.D(by research)

22

علوم دارویی

Ph.D(by research)

23

علوم بالینی

Ph.D(by research)

24

ایمنی شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد

25

بیوشیمی بالینی

کارشناسی ارشد

26

پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان

کارشناسی ارشد

27

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

کارشناسی ارشد

28

ژنتیک انسانی

کارشناسی ارشد

29

علوم تشریح

کارشناسی ارشد

30

سم شناسی

کارشناسی ارشد

31

آمار زیستی

کارشناسی ارشد

32

زیست فناوری پزشکی

کارشناسی ارشد

33

مشاوره در مامائی

کارشناسی ارشد

34

سلامت سالمندی

کارشناسی ارشد

35

میکروب شناسی

کارشناسی ارشد


 

دانشکده طب ایرانی

ردیف رشته مقطع

1

طب ایرانی

دکترای تخصصی(Ph.D)

2

تاریخ علوم پزشکی

کارشناسی ارشد


 

دانشکده دندانپزشکی

ردیف رشته مقطع

1

رادیولوژی دهان، فک و صورت

تخصصی

2

ارتودانتیکس

تخصصی

3

اندودانتیکس

تخصصی

4

پروتزهای دندانی

تخصصی

5

پریودانتیکس

تخصصی

6

جراحی دهان فک و صورت

تخصصی

7

دندانپزشکی ترمیمی

تخصصی

8

دندانپزشکی کودکان

تخصصی

9

بیماریهای دهان و تشخیص

تخصصی

10

پاتولوژی دهان و دندان

تخصصی

11

مواد دندانی

Ph.D(by research)

 


دانشکده توانبخشی

ردیف رشته مقطع
۱ ارشد فیزیوتراپی کارشناسی ارشد

 


دانشکده پرستاری و مامائی رامسر

 

ردیف رشته مقطع
۱ پرستاری سالمندی کارشناسی ارشد