فهرست

اطلاعیه - ثبت نام معاونت فرهنگی و دانشجویی 

 

پس از ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان می بایست جهت ثبت نام در معاونت دانشجویی در روز تحویل مدارک حضوری مدارک فرمهای ذیل را دانلود ، پرینت و تکمیل نموده و  به واحد معاونت دانشجویی و فرهنگی تحویل نمایند .  

برای دریافت فرم رفاهی و فرم تعهد پوشش لطفا اینجا کلیک کنید .