فهرست

فرا رسیدن روز ارتباطات و روابط عمومی بر فعالان ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد.

زندگی فرایند ارتباطات، اطلاعات و مبادلات است و هر لحظه بهانه ای است برای ارتباطات بیشتر، روابط عمومی همدلانه تر و مبادله عشق و دوستی صمیمانه تر