فهرست

کارگاه توانمند سازی ویژه دستیاران تخصصی جدیدالورود

...

باطلاع پذيرفته شدگان محترم باستحضار میرساند:

 کارگاه توانمند سازی ویژه دستیاران تخصصی جدیدالورود از روز شنبه مورخ 24/7/1400 لغایت چهار شنبه مورخ 28/7/1400 در دانشگاه برگزار خواهد شد. ضمنا شروع به دوره دستیاران محترم از تاریخ 1/8/1400 خواهد بود.