فهرست

آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی اسفندماه ۱۴۰۰ بصورت الکترونیکی برگزار گردید

آزمون الکترونیک علوم پایه دندانپزشکی در روز جمعه مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۰ با حضور نمایندگان محترم کلان منطقه یک، در نوبت بعدازظهر در مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید.