فهرست

برگزاری آزمون الکترونیک مرحله اول انفرادی چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی بابل

آزمون الکترونیک مرحله اول انفرادی چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی همزمان با دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در روز پنج شنبه مورخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۱ در مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید

آزمون الکترونیک مرحله اول انفرادی چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی همزمان با دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۱ در مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه، در شش حیطه آموزش پزشکی، استدلال بالینی، تفکر علمی در علوم پایه، کار آفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم، مدیریت نظام سلامت و مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت برگزار گردید.