فهرست

برگزاری آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی رشته های پزشکی در روز پنجشنبه مورخ ۲۳/۴/۱۴۰۱

۲۳۸ دستیار دانشگاه علوم پزشکی بابل در ۱۶ رشته تخصصی پزشکی بطور همزمان با سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور از ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۲۳/۴/۱۴۰۱ در آزمون ارتقاء و گواهینامه سال ۱۴۰۱ شرکت کردند.