فهرست

تقدیر از رتبه های برتر آزمون‌های دانشنامه تخصصی دستیاران دانشگاه علوم پزشکی بابل

در مراسمی که با حضور رئیس دانشگاه، معاون آموزشی، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، روسا و معاونین آموزشی مراکز آموزشی و درمانی تابعه، مدیران گروه های آموزشی بالینی، اساتید و دستیاران تخصصی پزشکی در مرکز آموزش و درمانی شهید بهشتی از 9 نفر از دستیاران تخصصی پزشکی شامل: دکتر زهرا مدبر رتبه اول بورد تخصصی پاتولوژی، دکتر مینا پالی رتبه سوم بورد تخصصی بیماری های عفونی، رتبه های 5 درصد کشوری (دکتر علی عصری، دکتر سهیلا عباس زاده گودرزی) و رتبه های 10 درصد کشوری دکتر فرزانه صادقی، دکتر شهلا رهبر، دکتر سیده حانیه هاشمی، دکتر تینا روحی گیلوان و دکتر شعیب نوری با اهدا لوح تقدیر و هدیه نقدی از طرف معاونت آموزشی دانشگاه تجلیل گردید.

همچنین مدیران گروه های آموزشی و اعضای هیات علمی گروه های بالینی نیز از دانشجویان رتبه های برتر هر گروه تقدیر نمودند.

قابل ذکر است گروه های برتر آموزشی (گروه ارولوژی با 100 درصد قبولی، روانپزشکی 75 درصد و زنان و زایمان با 70 درصد قبولی) نیز مورد تجلیل قرار گرفتند.