فهرست

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی متقاضی استفاده از هتل نجف اشرفِ مشهد مقدس

 

بسمه تعالی

با سلام و احترام

بر اساس تقسیم بندی بعمل آمده جهت استفاده اعضای محترم هیات علمی دانشگاه از هتل آپارتمان نجف اشرف ، بشرح ذیل جهت اعلام نیاز همکاران متقاضی (حداکثر تا تاریخ 1402/08/10 ) ارسال می گردد.

*چناچه تعداد متقاضی از تعداد سهمیه ی واحدهای هتل بیشتر باشد، بین افراد قرعه کشی بعمل می آید.

*الویت با افرادی خواهد بود که تا کنون از هتل استفاده ننموده باشند.

*از معرفی افراد بصورت مکرر خودداری گردد.

* هزینه پرداختی 3 شب از هتل نجف اشرف به همراه صبحانه طبق مصوبه جدید 10/000/000 ریال جهت واحد های تک خوابه و 13/000/000 ریال جهت واحد های دو خوابه می باشد.

*ارائه اصل شناسنامه همکار و همراهان در زمان ورود به هتل الزامی می باشد.

*در صورت عدم حضور همکار، مدیریت هتل از ورود افراد غیر همکار جلوگیری خواهد نمود.

*پس از انقضای مهلت مقرر به تقاضای واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*ضمنا جهت صدور معرفینامه برای زائرین در دست داشتن نامه رسمی از مدیریت آن واحد الزامی می باشد.

** جدول زمان بندی اعطای واحدهای هتل نجف اشرف **

ردیف

آبان ماه

آذر ماه

دی ماه

1

08/13 لغایت 1402/08/16

دو خوابه

09/13 لغایت 1402/09/16

دو خوابه

10/04 لغایت 1402/10/07

دو خوابه

2

08/22 لغایت 1402/08/25

تک خوابه

09/19 لغایت 1402/09/22

دو خوابه

10/13 لغایت 1402/10/16

دو خوابه

3

-

-

-

-

10/22 لغایت 1402/10/25

دو خوابه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره تماس :

کارشناس رفاهی مدیریت امور هیات علمی ( آقای رمضان پور ) :

دفتر : 32190601 داخلی 167                                                  همراه : 09114395534